Čo je Lepšia obec?

Lepšia obec je projekt z dielne svetovej IT spoločnosti Resco, ktorý je určený na zefektívnenie komunikácie medzi samosprávou a občanom v oblasti podávania a riešenia rôznych podnetov. Slovenské mestá a obce dostanú do rúk nástroj, ktorý im umožní komplexne, efektívne a jednoducho riešiť akúkoľvek agendu spojenú s ich službami pre verejnosť. Kľúčovými sú v tomto smere obyvatelia. Tí môžu nielen problém nahlásiť, ale priebežne sledovať každý krok k jeho vyriešeniu.

V čom spočíva unikátnosť tohto riešenia?

 • jednoduché podanie podnetu a získanie spätných notifikácií po jeho vyriešení
 • efektívne, jednoduché a transparentné riadenie obce alebo mesta
 • úspora času a financií
 • lepší život občanov
 • 20-ročné najlepšie trhové know-how
 • vycibrené praxou viac ako 2 000 korporátnych klientov vo viac ako 100 krajinách sveta

Riešenie Lepšia obec pod inými názvami už teraz používajú občania jedného britského okresu a hasiči v nórskom Osle. Záujem o ňu je aj u protinožcov v Austrálii.

Ako funguje?

Technologické riešenie Lepšia obec je primárne určené pre občanov a zástupcov samospráv.

Občan

Lepšia obec umožňuje každému občanovi podieľať sa na zlepšovaní kvality života v jeho obci alebo meste. Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k rôznym nedostatkom, ktoré je potrebné odstrániť, či je to nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená lavička a pod. Mobilná aplikácia funguje jednoducho:

 • občan vidí konkrétny nedostatok
 • v reálnom čase ho cez aplikáciu odfotí a napíše k nemu krátky popis
 • povolí automatickú GPS lokáciu
 • pošle svojej samospráve

Ak nie je v tom čase pripojený cez mobilné dáta na internet, podnet sa automaticky odošle sám, keď sa napríklad pripojí na domácu wifi sieť. Aplikácia občana je synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, preto je občan automaticky a priebežne informovaný o stave svojho podnetu: kedy je prijatý, pridelený na riešenie, vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane samosprávy.

Obec a mesto

Podnet sa dostane vo forme správy presne k úradníkovi, ktorý ho má na starosti. To je ošetrené úvodnými nastaveniami platformy na strane samosprávy. A čo sa s ním stane ďalej?

 • úradník podnet príjme
 • zvolí vhodného dodávateľa
 • naplánuje úkon
 • dodávateľ podnet rozlúskne a zdokumentuje
 • občan je informovaný o zdarnom vyriešení

Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec a mesto napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie financií a pod., a to podľa ľubovoľných filtrov. Na základe týchto dát má samospráva reálny prehľad o svojom hospodárení, vďaka čomu môže operatívne i do budúcnosti lepšie plánovať svoju činnosť.

Aké technologické vybavenie si Lepšia obec vyžaduje?

Lepšia obec je technologické riešenie, ktoré si nevyžaduje žiadne veľké technické prípravy.

 • funguje ako v online, tak aj v offline režime
 • je prispôsobená na všetky mobilné zariadenia a štandardné operačné programy na počítačoch
 • má tzv. cloudový charakter, a tak odpadáva starosť o ďalšie úložisko i jeho technickú podporu
 • kompatibilná s inými platformami
 • nutnosťou je len pravidelný prístup na internet za účelom synchronizovania a aktualizovania dát

Ako sa dá získať?

Lepšia obec pozostáva z dvoch častí. Občan si môže aplikáciu pod názvom Lepšia obec stiahnuť zdarma v obchodoch s aplikáciami (Android, IOS). Vyplní v nej základné údaje, určí miesto, v ktorom žije a
ku ktorému chce podávať podnety na riešenie konkrétnych problémov. Za samosprávu musí o riešenie Lepšia obec požiadať starosta obce alebo primátor mesta.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Viac
MADhack 2018 pohľadom študenta

MADhack 2018 pohľadom študenta

Viac
Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Viac