Čo je Lepšia Obec?

Lepšia Obec je unikátne cloudové CRM riešenie spoločnosti Resco navrhnuté špeciálne pre mestá a obce, spolu s mobilnými aplikáciami vytvorenými pre obyvateľov a dodávateľov. Vďaka Lepšej Obci spravuje mesto celý proces - prijíma požiadavky od občanov, rozdeľujete prácu kolegom a oddeleniam a bez problémov komunikujete aj s občanmi.

V čom spočíva unikátnosť tohto riešenia?

  • jednoduché podanie podnetu a získanie spätných notifikácií po jeho vyriešení
  • efektívne, jednoduché a transparentné riadenie obce alebo mesta
  • úspora času a financií
  • lepší život občanov
  • 20-ročné najlepšie trhové know-how
  • vycibrené praxou viac ako 2 000 korporátnych klientov vo viac ako 100 krajinách sveta

Na Slovensku rozširujeme zoznam miest a obcí, kde sa žije Lepšie vďaka implementácii smart systému Lepšej Obce pre komplexné riadenie ich agendy.

Ako to funguje?

Technologické riešenie Lepšia Obec je primárne určené mestským i obecným úradom a ich občanom. Balík cloudového CRM riešenia v sebe zahŕňa platformu na správu mesta či obce miestnymi úradníkmi a mobilnú aplikáciu pre občanov i servisných technikov.

Občan

Lepšia Obec umožňuje každému občanovi podieľať sa na zlepšovaní kvality života v jeho obci alebo meste. Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k rôznym nedostatkom, ktoré je potrebné odstrániť, či je to nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená lavička a pod.

Ak nie je v tom čase pripojený cez mobilné dáta na internet, podnet sa automaticky odošle sám, keď sa napríklad pripojí na domácu wifi sieť. Aplikácia občana je synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, preto je občan automaticky a priebežne informovaný o stave svojho podnetu: kedy je prijatý na riešenie, vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane samosprávy.

Výber kategórie

Po spustení aplikácie občan klikne na možnosť Nový podnet a vyberie kategóriu, do ktorej chce problém nahlásiť.

Popis a fotografia podnetu

Konkrétny nedostatok v reálnom čase môže občan odfotiť priamo v rozhraní aplikácie, alebo nahrať fotografie z mobilu a pripojiť krátky popis.

Lokalizácia problému

Automatická GPS lokalizuje problém jednoducho a bez námahy. V prípade potreby je možné vpísať adresu manuálne.

Odoslanie podnetu

Po skontrolovaní správy je možné podnet odoslať priamo na miestny úrad a informovať samosprávu.

Sledovanie procesu

Prostredníctvom aplikácie môže občan sledovať postup riešenia nahláseného problému a získať upozornenie na jeho vyriešenie.

Obec a mesto

Podnet sa dostane vo forme správy presne na príslušné oddelenie alebo priamo úradníkovi, ktorý ho má na starosti.

Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec a mesto napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie financií a pod., a to podľa ľubovoľných filtrov. Na základe týchto dát má samospráva reálny prehľad o svojom hospodárení, vďaka čomu môže operatívne i do budúcnosti lepšie plánovať svoju činnosť.

Priebežné prijímanie podnetov

Mestskí úradníci získavajú podnety a správy od obyvateľov priamo do svojho CRM cloudového riešenia, navrhnutého špeciálne pre obce.

Zobrazenie pripomienok

Miestni pracovníci majú k dispozícií všetky dôležité informácie, vďaka ktorým dokážu rýchlo posúdiť dôležitosť a prioritu každého nahláseného podnetu.

Voľba dodávateľa a tvorba objednávky

Na karte Zdroje je možné zistiť, ktorý dodávateľ alebo servisný technik je k dispozícií, priradiť mu podnet na riešenie a vytvoriť objednávku.

Sledovanie postupu práce

Sledujte priebeh spracovania objednávky cez aktualizácie od servisného technika, ktoré zdieľajú prostredníctvom vlastnej aplikácie.

Informácia o riešení pre obyvateľov

Prostredníctvom aktualizácie stavu pracovných príkazov je možné informovať obyvateľov mesta o najnovšom vývoji pomocou niekoľkých jednoduchých kliknutí.

Prečo práve
Lepšia Obec?

Unikátne riešenie Lepšia Obec zjednodušuje život v mestách a obciach na Slovensku. Prispieva k digitalizácii samosprávy a uľahčuje pracovné procesy aj kategorizáciu dát, s ktorými mesto pracuje. Ako výhodu umožňuje efektívnu komunikáciu medzi občanom a samosprávou prostredníctvom jednoduchej aplikácie.

Prispôsobená vašim potrebám

Vieme, že väčšina miest má svoje jedinečné procesy a potreby. Preto si môžete systém upraviť podľa svojich predstáv. Či už chcete pridať funkcie k aplikáciám pre občanov alebo zmeniť plánovač – Lepšia Obec je prispôsobiteľná požiadavkám každej obce.

Umožní vám komunikovať priamo

Lepšia Obec umožňuje efektívne komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami. Servisní technici môžu pomocou svojej aplikácie zdokumentovať úlohu a posielať podrobné údaje priamo obci. Na základe získaných informácií dokážu miestni úradníci aktualizovať stav pripomienky a zdieľať najnovší vývoj so svojimi občanmi.

Kompatibilná s inými platformami

Lepšia Obec je postavená na technológii Resco Mobile CRM a umožňuje obciam využiť riešenie v rôznych scenároch. Ľahká integrácia s inými produktmi, ako napr. Microsoft Dynamics/365, Salesforce alebo Resco Cloud, patrí taktiež medzi výhody. Systém má tzv. Cloudový charakter, a tak odpadáva starosť o ďalšie úložisko i jeho technickú podporu.

Adaptovaná na všetky zariadenia

Riešenie Lepšej Obce je prispôsobené na všetky mobilné zariadenia a k dispozícii v ľubovoľnom internetovom prehliadači.  Jedinou nutnosťou je len pravidelný prístup na internet za účelom synchronizovania a aktualizácie dát.

Pripravená priamo na použitie

Lepšia Obec je technologické riešenie, ktoré si nevyžaduje žiadne veľké technologické prípravy môžete ju používať okamžite bez rozsiahleho nastavovania. Použitím konfiguračného nástroja Woodford ju môžete upraviť tak, aby vyhovovala aj náročnejším požiadavkám.

Dostupná kedykoľvek, dokonca aj offline

Aj keď objavíte zakázanú skládku v strede lesa bez mobilného pokrytia, správa v aplikácií Lepšia Obec sa automaticky odošle po pripojení vášho zariadenia k internetu.

Ako sa dá získať?

Lepšia Obec pozostáva z dvoch častí. Občan si môže aplikáciu pod názvom Lepšia Obec stiahnuť zadarmo v obchodoch s aplikáciami (Android, IOS). Vyplní v nej základné údaje, určí miesto, v ktorom žije a ku ktorému chce podávať podnety na riešenie konkrétnych problémov. Za samosprávu musí o riešenie Lepšia Obec požiadať starosta obce alebo primátor mesta prostredníctvom emailu na news@resco.net.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Viac
Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Viac
Mesto je dobre<br>zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Mesto je dobre
zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Viac