Čo je Lepšia obec?

Lepšia obec je projekt z dielne svetovej IT spoločnosti Resco, ktorý je určený na zefektívnenie komunikácie medzi samosprávou a občanom v oblasti podávania a riešenia rôznych podnetov. Slovenské mestá a obce dostanú do rúk nástroj, ktorý im umožní komplexne, efektívne a jednoducho riešiť akúkoľvek agendu spojenú s ich službami pre verejnosť. Kľúčovými sú v tomto smere obyvatelia. Tí môžu nielen problém nahlásiť, ale priebežne sledovať každý krok k jeho vyriešeniu.

V čom spočíva unikátnosť tohto riešenia?

 • jednoduché podanie podnetu a získanie spätných notifikácií po jeho vyriešení
 • efektívne, jednoduché a transparentné riadenie obce alebo mesta
 • úspora času a financií
 • lepší život občanov
 • 20-ročné najlepšie trhové know-how
 • vycibrené praxou viac ako 2 000 korporátnych klientov vo viac ako 100 krajinách sveta

Riešenie Lepšia obec pod inými názvami už teraz používajú občania jedného britského okresu a hasiči v nórskom Osle. Záujem o ňu je aj u protinožcov v Austrálii.

Ako funguje?

Technologické riešenie Lepšia obec je primárne určené pre občanov a zástupcov samospráv.

Občan

Lepšia obec umožňuje každému občanovi podieľať sa na zlepšovaní kvality života v jeho obci alebo meste. Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k rôznym nedostatkom, ktoré je potrebné odstrániť, či je to nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená lavička a pod. Mobilná aplikácia funguje jednoducho:

 • občan vidí konkrétny nedostatok
 • v reálnom čase ho cez aplikáciu odfotí a napíše k nemu krátky popis
 • povolí automatickú GPS lokáciu
 • pošle svojej samospráve

Ak nie je v tom čase pripojený cez mobilné dáta na internet, podnet sa automaticky odošle sám, keď sa napríklad pripojí na domácu wifi sieť. Aplikácia občana je synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, preto je občan automaticky a priebežne informovaný o stave svojho podnetu: kedy je prijatý, pridelený na riešenie, vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane samosprávy.

Obec a mesto

Podnet sa dostane vo forme správy presne k úradníkovi, ktorý ho má na starosti. To je ošetrené úvodnými nastaveniami platformy na strane samosprávy. A čo sa s ním stane ďalej?

 • úradník podnet príjme
 • zvolí vhodného dodávateľa
 • naplánuje úkon
 • dodávateľ podnet rozlúskne a zdokumentuje
 • občan je informovaný o zdarnom vyriešení

Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec a mesto napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie financií a pod., a to podľa ľubovoľných filtrov. Na základe týchto dát má samospráva reálny prehľad o svojom hospodárení, vďaka čomu môže operatívne i do budúcnosti lepšie plánovať svoju činnosť.

Aké technologické vybavenie si Lepšia obec vyžaduje?

Lepšia obec je technologické riešenie, ktoré si nevyžaduje žiadne veľké technické prípravy.

 • funguje ako v online, tak aj v offline režime
 • je prispôsobená na všetky mobilné zariadenia a štandardné operačné programy na počítačoch
 • má tzv. cloudový charakter, a tak odpadáva starosť o ďalšie úložisko i jeho technickú podporu
 • kompatibilná s inými platformami
 • nutnosťou je len pravidelný prístup na internet za účelom synchronizovania a aktualizovania dát

Ako sa dá získať?

Lepšia obec pozostáva z dvoch častí. Občan si môže aplikáciu pod názvom Lepšia obec stiahnuť zdarma v obchodoch s aplikáciami (Android, IOS). Vyplní v nej základné údaje, určí miesto, v ktorom žije a
ku ktorému chce podávať podnety na riešenie konkrétnych problémov. Za samosprávu musí o riešenie Lepšia obec požiadať starosta obce alebo primátor mesta.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Viac
Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch: <br/>čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch:
čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Viac
Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viac