Mesto je dobre
zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

V spoločnosti Resco sa už 20 rokov venujeme vývoju biznis mobilných technológií. Ako sme sa teda dostali k vybudovaniu nášho projektu Lepšia Obec? Všetci žijeme v nejakom meste alebo obci a poznáme ich problémy. Tak sme sa na ich možné riešenie pozreli z nášho uhla pohľadu.

Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma, ktorá riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá priamo, alebo nepriamo. Jej obyvatelia očakávajú komunikáciu a pravidelný prísun aktuálnych informácií. To obsahuje prácu s veľkým množstvom dát, ktoré treba plnohodnotne spracovať. Čo kedysi fungovalo cez podávanie žiadostí v papierovej podobe, je v dnešnej rýchlej a preinformatizovanej dobe neúčinné a nákladné.

Každé mesto potrebuje mať svoj systém

Uvedomujeme si, že mesto je živý podnik, ktorý sa so svojimi dátami musí účinne vyrovnať, aby bol úspešný. Základom každej úspešnej firmy je mať všetky svoje informácie usporiadané tak, aby sa vedela správne a včas rozhodovať. Mesto na tom nie je inak. Denne prijíma mnoho podnetov od občanov, dodávateľov, z vlastných oddelení,  z krajskej úrovne a podobne. To všetko vytvára zmes informácií a dát, ktoré je potrebné prehľadne spracovať a v čo najkratšom čase posunúť ku kompetentným osobám.

Spracovanie a prenos informácií riešia firmy používaním tzv. CRM systému – softvéru, prostredníctvom ktorého spracovávajú všetky informácie a dáta prehľadne a efektívne. Aj mesto potrebuje pracovať a mať správu svojich dát priamo vo svojich rukách. V tom im pomáhajú rôzne smart riešenia, a práve tu našla uplatnenie naša Lepšia Obec. Naše riešenie v sebe zahŕňa CRM systém, aký používajú aj medzinárodné korporácie.  My sme však Lepšiu Obec upravili a prispôsobili tak, aby odzrkadľovala potreby a fungovanie slovenských mestských samospráv. Vďaka tomu dokáže mesto pracovať efektívnejšie, rýchlejšie a hlavne finančne rentabilnejšie.

Byť smart znamená aj ušetriť

V jednoduchosti môžeme povedať, že smart riešenie znamená pre mesto v určitom zmysle šetrenie. A to nie len finančných prostriedkov, ale aj zaťaženia ľudských zdrojov. Efektívne spravovanie práce prostredníctvom softvérového riešenia a cloudu umožní prehľad vykonávanej práce naprieč všetkými oddeleniami a útvarmi mesta. Aplikácia, ktorá sa tiež napája priamo na CRM systém, zas umožní okamžité spracovanie podnetov od občanov a tvorí komunikačný bonus. Mobilná aplikácia predstavuje významný informačný a komunikačný kanál a je samozrejmosťou každého moderného mesta, ktoré chce aktívne komunikovať so svojimi občanmi. Navyše aplikácia Lepšia Obec je priamo napojená na CRM systém, vďaka čomu umožňuje okamžité spracovanie požiadaviek. Dôvodom, prečo mestá postupne prechádzajú na smart riešenia, nie je v žiadnom prípade „módna vlna“. Je to úprimná snaha pracovať efektívne a hlavne transparentne v prospech ľudí.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Viac
Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Viac
Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Viac