Miestny rozhlas či internet? Ako sa Slováci o dianí informujú?

Až 91 % Slovákov sa o dianie vo svojej obci či meste zaujíma. Záujem rastie s pribúdajúcim vekom a vzdelaním. Mierne vyšší záujem majú o dianie zosobášení ľudia. Menej sa zaujímajú študenti. Ak ich dianie nezaujíma, hlavným dôvodom je nedostatok času a vyťaženosť.

Čo funguje najspoľahlivejšie?

Obce do 1 000 obyvateľov: Párnica, Dobrá Voda, Pčoliné či Vígľašská Huta

Takmer 70 % obyvateľov malých obcí dá na miestny rozhlas a takmer polovica (48 %) berie ako spoľahlivý informačný zdroj svojich susedov, či známych. Spoľahlivo tu funguje aj obecná informačná tabuľa a pozornosť jej venuje 42 % obyvateľov. Z internetu sa o dianí v obci dozvedá 27 %. O čosi viac ľudí z obce zavíta na oficiálne webové stránky obce a je 35 %.

Obce od 1 000 do 5 000 obyvateľov: Čierna nad Tisou, Bojnice či Podolínec

Aj v obciach do 5 000 obyvateľov ľudia najviac spoliehajú na miestny rozhlas. Dokonca o čosi viac ako v predchádzajúcom prípade, až 76 %. Na druhú priečku poskočila webová stránka obce. Tú podľa výsledkov navštevuje presne polovica miestnych obyvateľov. Na susedov a známych sa spolieha 47 % a pri informačnej tabuli obce sa zvykne zastaviť 43 % miestnych. Všeobecne z internetu sa o obci dozvie 30 % a až 40 % využije ako informačný zdroj profil obce na sociálnej sieti.

Obce od 5 000 do 20 000 obyvateľov: Modra, Sabinov, Handlová či Bytča

Obyvatelia obcí do 20 000 obyvateľov majú pomerne narovnako zastúpené zdroje, odkiaľ sa dozvedajú o lokálnom dianí. Rozhlas predbehla webová stránka obce so skóre 56 %, miestny rozhlas figuruje na druhom mieste s výsledkom 49 %. Pri tomto type obcí začínajú výraznejšie fungovať aj masovokomunikačné prostriedky typu lokálne noviny, TV či rádio. Tie sleduje až 47 % obyvateľov. Sociálnu sieť obce sleduje 45 % a všeobecne z internetu čerpá informácie 43 % občanov. K nižším priečkam sa prehupli susedia a známi. Celkovo od nich informácie čerpá 41 % a pri miestnej tabuli sa zastaví 39 % občanov.

Obce od 20 000 do 100 000 obyvateľov: Čadca, Michalovce, Banská Bystrica, Prešov či Trnava

Vo veľkých mestách má prím „veľká štvorka“: lokálne médiá (55 %), všeobecne internet a sociálna sieť obce zhodne po 54 % a webová stránka obce so skóre 53 %. Spoľahnutie sa na susedov či známych figuruje v 47 % prípadov. K informačnej tabuli príde 35 % občanov. Úmerne s veľkosťou obce a jej technicky iným zázemím ustupuje miestny rozhlas. Ten ako informačný zdroj využíva 22 % občanov.

Obce nad 100 000 obyvateľov: Bratislava a Košice

Keďže dianie v našich dvoch mestách s obyvateľmi nad 100 000 obyvateľov frekventovane figuruje v médiách, obyvatelia týchto miest využívajú práve tieto zdroje na informovanie sa o miestnom dianí. Všeobecne z internetu sa o dianí dozvedá 66 % obyvateľov a z lokálnych médií 58 %. Aj tu susedia, známi, či kamaráti figurujú ako informačný zdroj v 43 % prípadov. Približne narovnako je využívaná sociálna sieť (41 %) a webová stránka mesta (40 %). V prípade Bratislavy a Košíc logicky vyskočili vyššie ako relevantné informačné zdroje aj celoslovenské médiá. Využíva ich 37 % občanov.

Chodíme aj osobne?

Tento fenomén sme si nechali na záver. Osobné návštevy na úrad, len aby sme sa informovali, čo je u nás nové, sa vo všeobecnosti nenosia. Avšak v malých obciach do 1 000 a 5 000 obyvateľov je osobná návšteva prirodzenejšia. Je takým miestnym koloritom… Pomalšie a kľudnejšie životné tempo miestnym predsa len dovoľuje tento „luxus“ a úrad navštívi zhruba 18 % obyvateľov.

Poznámka: Publikované informácie vychádzajú z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Resco a jej projekt Lepšia obec realizovala agentúra 2muse. Prieskum bol realizovaný v čase od 10. do 13.5.2018 na vzorke 1 009 respondentov.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch: <br/>čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch:
čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Viac
Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viac
Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Viac