Miestny rozhlas či internet? Ako sa Slováci o dianí informujú?

Až 91 % Slovákov sa o dianie vo svojej obci či meste zaujíma. Záujem rastie s pribúdajúcim vekom a vzdelaním. Mierne vyšší záujem majú o dianie zosobášení ľudia. Menej sa zaujímajú študenti. Ak ich dianie nezaujíma, hlavným dôvodom je nedostatok času a vyťaženosť.

Čo funguje najspoľahlivejšie?

Obce do 1 000 obyvateľov: Párnica, Dobrá Voda, Pčoliné či Vígľašská Huta

Takmer 70 % obyvateľov malých obcí dá na miestny rozhlas a takmer polovica (48 %) berie ako spoľahlivý informačný zdroj svojich susedov, či známych. Spoľahlivo tu funguje aj obecná informačná tabuľa a pozornosť jej venuje 42 % obyvateľov. Z internetu sa o dianí v obci dozvedá 27 %. O čosi viac ľudí z obce zavíta na oficiálne webové stránky obce a je 35 %.

Obce od 1 000 do 5 000 obyvateľov: Čierna nad Tisou, Bojnice či Podolínec

Aj v obciach do 5 000 obyvateľov ľudia najviac spoliehajú na miestny rozhlas. Dokonca o čosi viac ako v predchádzajúcom prípade, až 76 %. Na druhú priečku poskočila webová stránka obce. Tú podľa výsledkov navštevuje presne polovica miestnych obyvateľov. Na susedov a známych sa spolieha 47 % a pri informačnej tabuli obce sa zvykne zastaviť 43 % miestnych. Všeobecne z internetu sa o obci dozvie 30 % a až 40 % využije ako informačný zdroj profil obce na sociálnej sieti.

Obce od 5 000 do 20 000 obyvateľov: Modra, Sabinov, Handlová či Bytča

Obyvatelia obcí do 20 000 obyvateľov majú pomerne narovnako zastúpené zdroje, odkiaľ sa dozvedajú o lokálnom dianí. Rozhlas predbehla webová stránka obce so skóre 56 %, miestny rozhlas figuruje na druhom mieste s výsledkom 49 %. Pri tomto type obcí začínajú výraznejšie fungovať aj masovokomunikačné prostriedky typu lokálne noviny, TV či rádio. Tie sleduje až 47 % obyvateľov. Sociálnu sieť obce sleduje 45 % a všeobecne z internetu čerpá informácie 43 % občanov. K nižším priečkam sa prehupli susedia a známi. Celkovo od nich informácie čerpá 41 % a pri miestnej tabuli sa zastaví 39 % občanov.

Obce od 20 000 do 100 000 obyvateľov: Čadca, Michalovce, Banská Bystrica, Prešov či Trnava

Vo veľkých mestách má prím „veľká štvorka“: lokálne médiá (55 %), všeobecne internet a sociálna sieť obce zhodne po 54 % a webová stránka obce so skóre 53 %. Spoľahnutie sa na susedov či známych figuruje v 47 % prípadov. K informačnej tabuli príde 35 % občanov. Úmerne s veľkosťou obce a jej technicky iným zázemím ustupuje miestny rozhlas. Ten ako informačný zdroj využíva 22 % občanov.

Obce nad 100 000 obyvateľov: Bratislava a Košice

Keďže dianie v našich dvoch mestách s obyvateľmi nad 100 000 obyvateľov frekventovane figuruje v médiách, obyvatelia týchto miest využívajú práve tieto zdroje na informovanie sa o miestnom dianí. Všeobecne z internetu sa o dianí dozvedá 66 % obyvateľov a z lokálnych médií 58 %. Aj tu susedia, známi, či kamaráti figurujú ako informačný zdroj v 43 % prípadov. Približne narovnako je využívaná sociálna sieť (41 %) a webová stránka mesta (40 %). V prípade Bratislavy a Košíc logicky vyskočili vyššie ako relevantné informačné zdroje aj celoslovenské médiá. Využíva ich 37 % občanov.

Chodíme aj osobne?

Tento fenomén sme si nechali na záver. Osobné návštevy na úrad, len aby sme sa informovali, čo je u nás nové, sa vo všeobecnosti nenosia. Avšak v malých obciach do 1 000 a 5 000 obyvateľov je osobná návšteva prirodzenejšia. Je takým miestnym koloritom… Pomalšie a kľudnejšie životné tempo miestnym predsa len dovoľuje tento „luxus“ a úrad navštívi zhruba 18 % obyvateľov.

Poznámka: Publikované informácie vychádzajú z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Resco a jej projekt Lepšia obec realizovala agentúra 2muse. Prieskum bol realizovaný v čase od 10. do 13.5.2018 na vzorke 1 009 respondentov.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Viac
MADhack 2018 pohľadom študenta

MADhack 2018 pohľadom študenta

Viac
Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Viac