Lepšia obec nie je len odkaz pre starostu

Projekt Lepšia obec vznikol na základe myšlienky využitia moderných technológií v prostredí obce, mesta, či samosprávy. Hlavnú ideu nám dali naše skúsenosti z prostredia komerčných firiem. Tie v súčasnosti často využívajú informačné systémy (CRM a iné) na efektívnejšie riadenie svojich činnosti.

Najmä však vďaka moderným telefónom a dobrému dátovému pokrytiu je možné do IT systémov zapojiť nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov, partnerov, dodávateľov. Prakticky kohokoľvek. Takýto scenár vytvára úplne nové možnosti pre všetkých. Reálne aj mimo prostredia firiem.

Rozhodli sme sa, že v našom prípade obec pojmeme ako firmu, kde sú občania zákazníci, pre ktorých obec poskytuje služby. Mobilný telefón má v súčasnosti už každý občan aj úradník. Takže jediný problém, prečo takéto systémy v obciach ešte nefungujú, je fakt, že si tieto drahé softvérové riešenia jednoducho nemôžu dovoliť.

Resco je poskytovateľom vlastných CRM riešení, ktoré v súčasnosti využíva už vyše 2000 firemných zákazníkov po celom svete. Keďže je náš systém s malými úpravami plne vhodný aj pre mestá, obce a samosprávy, rozhodli sme sa, že ho pre slovenské obce upravíme do podoby riešenia Lepšia obec. A poskytneme ho úplné zdarma.

Zľava Eduard Kirchner a Radomír Vozár spoluzakladatelia RESCO

Dôvodov prečo tak chceme urobiť je viac, ale zhrnul by som ich do dvoch podstatných. V prvom rade sa nám tento nápad zdá byť veľmi dobrá a ušľachtilá myšlienka a investície, ktoré budeme musieť do projektu Lepšia obec vložiť, si môžeme dovoliť.

Preto sme pre náš projekt vytvorili tím, ktorý bude mať za úlohu jedinú vec, a to urobiť z Lepšej obce úspešný projekt.

Z pohľadu funkcionality sme začali s agendou, ktorá je už v súčasnosti realizovaná rôznymi podobnými projektmi po celom svete. V skratke by sa dala charakterizovať ako odkaz občana pre svojho starostu. Tu sa javí mimoriadne vhodné použitie mobilných telefónov, prostredníctvom ktorých môžu občania dávať obci na vedomie problémy vo svojom okolí. My však poskytujeme aj nadstavbu – kompletnú funkcionalitu pre zamestnancov obce (úradníkov, servisných technikov, starostu), ktorí tieto podnety spracúvajú až po ich vyriešenie. Informačný systém pritom v reálnom čase komunikuje s občanom a ten presne vie, v akom štádiu riešenia sa jeho podnet nachádza. Riešenie Lepšia obec
pod inými názvami už teraz používajú občania jedného britského okresu a hasiči v nórskom Osle. Záujem o ňu je aj u protinožcov v Austrálii.

Lepšia obec sa tak dostáva do roviny, kedy už nie je len pasívnym komunikačným nástrojom medzi občanom a miestnym úradom. Mestám a obciam ponúkame zdarma komplexné CRM riešenie, ktoré celú ich agendu zrýchli a uľahčí.

Momentálne je projekt Lepšia obec zatiaľ v prvej fáze. To znamená, že občanom umožňuje nahlasovať zo svojho okolia podnety na riešenie rôznych občianskych problémov. A úradníci na strane obce posúvajú ich riešenie do úspešného konca ďalej spôsobom, ktorým, dovolím si povedať, doteraz nepostupovali. Jednoducho, prehľadne, s transparentným prístupom k občanovi, efektívne vo vzťahu k času i financiám.

Už teraz však pracujeme na ďalších funkcionalitách Lepšej obce. Náš projekt tiež vidíme ako platformu na komunikáciu obcí a miest smerom k turistom, ako novú platformu na manažovanie spolupráce s dodávateľmi, ako nástroj pre správu detských ihrísk, škôl a predškolských zariadení, agendy okolo životného prostredia. Čas nepochybne ukáže ďalšie zmysluplné príležitosti.

Aby som nezabudol, práve rozbiehame „zoznamovanie“ sa s Lepšou obcou aj prostredníctvom nášho študentského projektu, na ktorý sa veľmi teším, a ktorý si nepochybne zaslúži samostatný blog.

Autorom blogu je Radomír Vozár, CEO & spoluzakladateľ technologickej spoločnosti RESCO

 

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch: <br/>čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch:
čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Viac
Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viac
Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Viac