Ktoré slovenské mestá sú už v niečom smart?

Prešov

Táto východoslovenská metropola je pilotnou a veľmi úspešnou samosprávou na Slovensku, ktorá poskytuje svoje údaje a digitálne dáta zadarmo a všetkým. Prešov tak vytvára priestor pre tvorbu inovatívnych riešení a technológií, ktoré im môžu zlepšiť každodenný život v mnohých oblastiach.

 

Banská Bystrica

Banská Bystrica urobila kľúčové rozhodnutie byť inteligentným mestom tak, že sa zbavila starej infraštruktúry a začala si prenajímať IT ako službu. Mesto má ambíciu postupne nahrádzať náročnú „papierovú prácu“ digitálnou formou. Toto rozhodnutie znamená v praxi to, že mesto nemusí investovať financie na modernizáciu a servis interného hardvéru a softvéru, ale tieto služby si prenajíma. Benefitom tiež je, že úradníci majú na riešenie svojej agendy k dispozícii najnovšie riešenia, ktoré sú prispôsobené tomu, čo reálne na prácu potrebujú. Samospráva už zhodnotila prvé pozitíva: jednotlivé oddelenia mestského úrad výrazne skrátili čas pri odpovedaní na otázky občanov, stali sa otvorenejšími v komunikácii medzi sebou, ako aj navonok.

 

Bratislava

Zberné nádoby na odpad sa tiež dajú poňať „po novom“. Tak, aby zbytočne nezaberali priestor a nešíril sa z nich nepríjemný zápach. Reč je o podzemných kontajneroch, ktoré sú na vybraných miestach v Bratislave umiestnené pod zemou. V každom takom kontajneri je umiestnený senzor, ktorý hlási jeho naplnenie. Z logistického hľadiska je toto výhoda, pretože kontajner stačí prísť vyprázdniť vtedy, keď je naozaj naplnený. Podzemné kontajnery majú okrem iného aj väčšiu zbernú kapacitu a ich uloženie v chladnejšej zemi spomaľuje rozklad baktérií a eliminuje s tým súvisiaci zápach. Takéto kontajnery postupne zavádzajú aj ďalšie slovenské mestá.

 

Nitra

O rozširovanie skupiny smart miest na Slovensku sa pričinila aj Nitra. Stavila na viaceré praktické mobilné aplikácie nielen pre občanov, ale aj návštevníkov mesta. Populárnou je aplikácia MHD Nitra, ktorá funguje v online i offline režime a poskytuje veľmi praktické informácie k mestskej hromadnej doprave. Turisti i miestni sú ľahko zorientovaní v pamiatkach i aktuálnom programe v meste prostredníctvom dvoch aplikácií – Nitra do vrecka a MobileCity. Druhá aplikácia poskytuje navyše praktické informácie pre všetkých „externistov“ o hoteloch, reštauráciách, obchodoch či divadlách. Funguje aj ako audio-sprievodca po lokálnych pamiatkach.

 

Likavka a Žiar nad Hronom

Čo spája tieto dve slovenské obce? Obe začínajú v tomto čase implementovať riešenie pod názvom Lepšia obec. O čo ide? Lepšia obec je projekt spoločnosti Resco, ktorý je určený na zefektívnenie komunikácie medzi samosprávou a občanom pri podávaní a riešení rôznych podnetov, ktoré občanov trápia. Lepšia obec je jednoduchá a na ovládanie veľmi „intuitívna pomôcka“, ktorá umožňuje občanom podať podnet ku konkrétnemu problému v reálnom čase. Na strane samosprávy funguje Lepšia obec tiež ako jednoduchý a zároveň efektívny nástroj, ktorý v procese riešenia problému šetrí množstvo času, „papierovačiek“ i financií. Riešenie je automaticky nastavené tak, že občan prostredníctvom notifikácií dostáva v reálnom čase spätnú väzbu o tom, čo sa s jeho podnetom deje.

 

Zdroj: internet, Resco

 

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Návod: Ako prvýkrát spustiť aplikáciu Lepšia obec

Viac
Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch: <br/>čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Víťazi MADhacku po dvoch mesiacoch:
čo sa deje s projektom Smart lighting Likavka?

Viac
Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viete, kto je víťazom MADhack IoT pre Lepšiu obec?

Viac