Ktoré slovenské mestá sú už v niečom smart?

Prešov

Táto východoslovenská metropola je pilotnou a veľmi úspešnou samosprávou na Slovensku, ktorá poskytuje svoje údaje a digitálne dáta zadarmo a všetkým. Prešov tak vytvára priestor pre tvorbu inovatívnych riešení a technológií, ktoré im môžu zlepšiť každodenný život v mnohých oblastiach.

 

Banská Bystrica

Banská Bystrica urobila kľúčové rozhodnutie byť inteligentným mestom tak, že sa zbavila starej infraštruktúry a začala si prenajímať IT ako službu. Mesto má ambíciu postupne nahrádzať náročnú „papierovú prácu“ digitálnou formou. Toto rozhodnutie znamená v praxi to, že mesto nemusí investovať financie na modernizáciu a servis interného hardvéru a softvéru, ale tieto služby si prenajíma. Benefitom tiež je, že úradníci majú na riešenie svojej agendy k dispozícii najnovšie riešenia, ktoré sú prispôsobené tomu, čo reálne na prácu potrebujú. Samospráva už zhodnotila prvé pozitíva: jednotlivé oddelenia mestského úrad výrazne skrátili čas pri odpovedaní na otázky občanov, stali sa otvorenejšími v komunikácii medzi sebou, ako aj navonok.

 

Bratislava

Zberné nádoby na odpad sa tiež dajú poňať „po novom“. Tak, aby zbytočne nezaberali priestor a nešíril sa z nich nepríjemný zápach. Reč je o podzemných kontajneroch, ktoré sú na vybraných miestach v Bratislave umiestnené pod zemou. V každom takom kontajneri je umiestnený senzor, ktorý hlási jeho naplnenie. Z logistického hľadiska je toto výhoda, pretože kontajner stačí prísť vyprázdniť vtedy, keď je naozaj naplnený. Podzemné kontajnery majú okrem iného aj väčšiu zbernú kapacitu a ich uloženie v chladnejšej zemi spomaľuje rozklad baktérií a eliminuje s tým súvisiaci zápach. Takéto kontajnery postupne zavádzajú aj ďalšie slovenské mestá.

 

Nitra

O rozširovanie skupiny smart miest na Slovensku sa pričinila aj Nitra. Stavila na viaceré praktické mobilné aplikácie nielen pre občanov, ale aj návštevníkov mesta. Populárnou je aplikácia MHD Nitra, ktorá funguje v online i offline režime a poskytuje veľmi praktické informácie k mestskej hromadnej doprave. Turisti i miestni sú ľahko zorientovaní v pamiatkach i aktuálnom programe v meste prostredníctvom dvoch aplikácií – Nitra do vrecka a MobileCity. Druhá aplikácia poskytuje navyše praktické informácie pre všetkých „externistov“ o hoteloch, reštauráciách, obchodoch či divadlách. Funguje aj ako audio-sprievodca po lokálnych pamiatkach.

 

Likavka a Žiar nad Hronom

Čo spája tieto dve slovenské obce? Obe začínajú v tomto čase implementovať riešenie pod názvom Lepšia obec. O čo ide? Lepšia obec je projekt spoločnosti Resco, ktorý je určený na zefektívnenie komunikácie medzi samosprávou a občanom pri podávaní a riešení rôznych podnetov, ktoré občanov trápia. Lepšia obec je jednoduchá a na ovládanie veľmi „intuitívna pomôcka“, ktorá umožňuje občanom podať podnet ku konkrétnemu problému v reálnom čase. Na strane samosprávy funguje Lepšia obec tiež ako jednoduchý a zároveň efektívny nástroj, ktorý v procese riešenia problému šetrí množstvo času, „papierovačiek“ i financií. Riešenie je automaticky nastavené tak, že občan prostredníctvom notifikácií dostáva v reálnom čase spätnú väzbu o tom, čo sa s jeho podnetom deje.

 

Zdroj: internet, Resco

 

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Vychytávky smart cities vo svete 2: nový systém dopravy, aplikácia pre seniorov či merač šťastia

Viac
MADhack 2018 pohľadom študenta

MADhack 2018 pohľadom študenta

Viac
Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Ako sa zrodila Lepšia obec. Jej autori sú svetoví biznismeni zo Slovenska

Viac