Semifinále MADhack

Semifinále MADhack-u pre Lepšiu obec

Študenti predstavili návrhy na smart riešenia pre samosprávy

Máme za sebou dvojdňové semifinále MADhack IoT pre Lepšiu obec a prekypovalo nápadmi! Zadania priamo od zástupcov samospráv predstavovali reálne problémy na Slovensku a súťažiaci sa stretli s projektami ako nelegálna ťažba dreva alebo podpora recyklácie odpadu. Nechýbala aj téma regulácie osvetlenia či riešenie parkovaniea. Medzi najväčšie výzvy však patrili projekty monitorovania detských ihrísk či nahlasovanie trvalého pobytu.

Takmer 40 súťažiacich sa tak museli s vybraným problémom popasovať čo najkomplexnejšie a navrhnúť riešenie pomocou Internet of Things a aplikácie Lepšia obec za doslova pár hodín.

Keďže riešenia boli veľmi kreatívne, inovatívne a zaujímavé, z celkovo 8 prihlásených tímov postúpilo do finále až päť. Študenti majú teraz čas zhruba do polovice februára na to, aby svoje projekty naprogramovali a vytvorili funkčný prototyp, ktorý predvedú počas finále súťaže.

Držíme palce pri ďalšej práci na projektoch!

1. ZADANIE: prevencia nelegálnej ťažby dreva

  • TÍM: Gregor Karetka, Michal Puškel, Matej Vilk, Samuel Wendl
  • TÍM: Tomáš Kopunec, Tibor Lapos, Filip Kašaj, Marek Kraus

S problémom nelegálnej ťažby dreva sa borí na Slovensku viacero miest a obcí. Smart riešenie na zamedzenie nelegálneho výrubu a odvozu by sa mohlo riešiť naozaj plošne.

2. ZADANIE: smart osvetlenie

  • TÍM: Malvína Mária Melkovičová, Martin Liščinský, Matej Končal

Starostlivosť o osvetlenie obce či mesta patrí medzi jedny zo základných povinností samospráv. Vyžaduje si však často náročnú údržbu. Obec by spracovaním zadania chcela získať inovatívne riešenie na kontrolu, údržbu a opravy celého systému obecného osvetlenia.

3. ZADANIE: separácia odpadu

  • TÍM: Dávid Duda, Alexandra Pletňová, Martina Pitáková, Matej Vorčák
  • TÍM: Andrej Daniš, Max Donar, Adam Borčány, Michal Kohútek

Motivovať občanov, aby viac separovali je oblasť, s ktorou bojuje veľa obcí. Smart riešenie by mohlo zlepšiť monitorovanie separovaného odpadu. Získané dáta by sa neskôr využili na optimalizáciu zberu a odvozu odpadu a na adresnejšie plánovanie rozpočtu, ktorý je na to v obci ročne vyčlenený.