Finále MADhack

4 mesiace, 5 tímov, 3 originálne zadania. Študenti pracovali na projektoch na podporu separácie odpadu, realizácie smart osvetlenia v obciach a prevencie nelegálnej ťažby dreva. Počas svojej finálovej prezentácie ukázali ako efektívne dokážu využiť IoT zariadenia a uľahčiť život nielen obyvateľom, ale aj samospráve!

Víťazi MADhack 2018 IoT Pre Lepšiu obec

1. Tím Smart lighting Likavka

Malvína Mária Melkovičová, Martin Liščinský, Matej Končal

Víťazná trojica sa popasovala s problémom pouličného osvetlenia v obci Likavka. Za cieľ si dali efektívne kontrolovanie lámp, ktoré podporí bezpečnosť občana. Kládli dôraz na to, aby ich riešenie bolo univerzálne a taktiež úsporné. Výsledkom je senzor, ktorý sa dá aplikovať na akýkoľvek typ lampy, ktorý následne komunikuje so systémom. Súčasťou riešenia je aj mobilná aplikácia pre obec aj občanov. Celé riešenie je implementovateľné s aplikáciou Lepšia obec.

2. WasteX

Andrej Daniš, Max Donar, Adam Borčány, Michal Kohútek

„Chceme motivovať ľudí separovať. Napríklad aj formou súťaže!“ odznelo na prezentácií tímu WasteX a následne predstavili svoj prototyp priamo na mieste. Ide o konštrukciu váhy, čítačky čipu, senzora a mobilnej aplikácie, ktorá spracováva dáta prostredníctvom Resco cloud a na základe jedinečného identifikátora v čipe pripíše dané množstvo vyseparovaného odpadu správnej domácnosti. Riešenie je možné implementovať priamo do aplikácie Lepšia obec.

3. City Smart Waste

Dávid Duda, Alexandra Pletňová, Martina Pitáková, Matej Vorčák

Tím, ktorý skončil ako tretí, si dal taktiež za cieľ motivovať občanov, aby viac separovali. Smart riešenie by mohlo zlepšiť monitorovanie separovaného odpadu. Získané dáta by sa neskôr využili na optimalizáciu zberu a odvozu odpadu a na adresnejšie plánovanie rozpočtu, ktorý je v obci na odpad vyčlenený. Odpad je potrebné najprv začať monitorovať, prostredníctvom Resco cloud a aplikácie dáta zozbierať a zanalyzovať. Tak dostane každá obec prehľad o tom, kde sa koľko separuje.

 

Semifinále MADhack

Študenti predstavili návrhy na smart riešenia pre samosprávy

Máme za sebou dvojdňové semifinále MADhack IoT pre Lepšiu obec a prekypovalo nápadmi! Zadania priamo od zástupcov samospráv predstavovali reálne problémy na Slovensku a súťažiaci sa stretli s projektami ako nelegálna ťažba dreva alebo podpora recyklácie odpadu. Nechýbala aj téma regulácie osvetlenia či riešenie parkovania. Medzi najväčšie výzvy však patrili projekty monitorovania detských ihrísk či nahlasovanie trvalého pobytu.

Takmer 40 súťažiacich sa tak museli s vybraným problémom popasovať čo najkomplexnejšie a navrhnúť riešenie pomocou Internet of Things a aplikácie Lepšia obec za doslova pár hodín.

Keďže riešenia boli veľmi kreatívne, inovatívne a zaujímavé, z celkovo 8 prihlásených tímov postúpilo do finále až päť. Študenti majú teraz čas zhruba do polovice februára na to, aby svoje projekty naprogramovali a vytvorili funkčný prototyp, ktorý predvedú počas finále súťaže.

Držíme palce pri ďalšej práci na projektoch!

1. ZADANIE: prevencia nelegálnej ťažby dreva

  • TÍM: Gregor Karetka, Michal Puškel, Matej Vilk, Samuel Wendl
  • TÍM: Tomáš Kopunec, Tibor Lapos, Filip Kašaj, Marek Kraus

S problémom nelegálnej ťažby dreva sa borí na Slovensku viacero miest a obcí. Smart riešenie na zamedzenie nelegálneho výrubu a odvozu by sa mohlo riešiť naozaj plošne.

2. ZADANIE: smart osvetlenie

  • TÍM: Malvína Mária Melkovičová, Martin Liščinský, Matej Končal

Starostlivosť o osvetlenie obce či mesta patrí medzi jedny zo základných povinností samospráv. Vyžaduje si však často náročnú údržbu. Obec by spracovaním zadania chcela získať inovatívne riešenie na kontrolu, údržbu a opravy celého systému obecného osvetlenia.

3. ZADANIE: separácia odpadu

  • TÍM: Dávid Duda, Alexandra Pletňová, Martina Pitáková, Matej Vorčák
  • TÍM: Andrej Daniš, Max Donar, Adam Borčány, Michal Kohútek

Motivovať občanov, aby viac separovali je oblasť, s ktorou bojuje veľa obcí. Smart riešenie by mohlo zlepšiť monitorovanie separovaného odpadu. Získané dáta by sa neskôr využili na optimalizáciu zberu a odvozu odpadu a na adresnejšie plánovanie rozpočtu, ktorý je na to v obci ročne vyčlenený.