Lepšia obec
Vaša obec chce poznať
váš názor
Všetci chceme žiť v krajších, bezpečnejších a čistejších mestách. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme nedostatky pomenovať a následne trvať na ich odstránení.

Podeľte sa s nami o váš názor

Odpovedzte na 5 jednoduchých otázok a pomôžte aj vy vytvoriť reálny obraz o vašom meste, vašej obci.
V ktorom meste/obci momentálne žijete?
Čo považujete vo vašom meste/obci za najväčšie problémy, ktoré je potrebné riešiť? Vybrať môžete viacero možností.
Odpovedáte na 2. z 5 otázok.
Odpovedáte na 2. z 5 otázok.
Ako hodnotíte prácu vášho mesta/obce?

Rieši problémy transparentne

Rieši problémy rýchlo

Vychádza v ústrety občanom

Rieši problémy jednoducho

Komunikuje jasne a zrozumiteľne

Odpovedáte na 1. z 5 otázok.
Odpovedáte na 1. z 5 otázok.
Ak by ste na ulici videli rozbitú lampu, ako by ste postupovali?
Odpovedáte na 3. z 5 otázok.
Odpovedáte na 3. z 5 otázok.
Boli by ste ochotnejší/ia nahlásiť podnet na rozbitú lampu, ak by ste mali k dispozícii jednoduchú mobilnú aplikáciu, ktorou by ste problém úradu oznámili a ktorá by vás spätne informovala o priebežnom stave až do úplného vyriešenia problému?
Odpovedáte na 4. z 5 otázok.
Odpovedáte na 4. z 5 otázok.
Ako ste celkovo spokojný(á) s tým, ako vaše mesto/obec rieši problémy a podnety občanov?
Odpovedáte na 5. z 5 otázok.
Odpovedáte na 5. z 5 otázok.
Ak si prajete byť informovaný o výsledku dotazníka zadajte Váš e-mail.

Čo chceme dosiahnuť?

Pomôžme identifikovať nedostatky
Nesťažujme sa na život vo svojom meste, ale upozornime na konkrétne nedostatky.
Sledujme postoj úradov
Nespoliehajme sa na aktivitu úradov, ale kontrolujme ich postoj k hláseným nedostatkom.
Vyžadujme transparentnosť
Majme jasno v tom kto, kedy a akým spôsobom rieši nahlásené nedostatky.
Buďme informovaní
Získajme informácie o odstránení konkrétnych nedostatkov jednoduchou cestou.
Pridajte sa aj Vy
Pozrite si prehľad miest a obcí, v ktorých sa ľudia zapojili do nášho krátkeho prieskumu.